İşyeri hekimliği müfredatındaki temel konular

Her işyerinde bulundurulması zorunlu hale getirilen işyeri hekimlerinin belli bir müfredat doğrultusunda eğitim görmeleri kanunla sabit hale getirildi. Belirtilen bu müfredat belli bir gidişata sahiptir ve temel olarak hekimlerin iş sağlığı ve iş hekimliği konusunda daha yetkin olmalarını amaçlamaktadır.

İşyeri hekimliği eğitimi ciddi ve önemli bir alan olduğundan, bu eğitimin müfredatı da özenle hazırlandı. Müfredat; iş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğinde risk önleme kültürü, ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, OSHA AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verileri, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ceza yaptırımları, sendikaların sorumluluğu, kanunlarda iş sağlığı ve iş güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında uluslararası sözleşmeler, risk yönetimi ve değerlendirmesi, işyerinde sağlık gözetimi, çalışma ortamı gözetimi, risk etmenleri, iş hijyeni, korunma politikaları, meslek hastalıkları gibi konuları ve ana başlıkları kapsıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir