Bağkur Sorgulamaları

Bağkur Sorgulamaları

Bağkur kelime anlamı olarak bağımsız çalışanlar kurumudur. Kendi nam ve hesabına çalışan kişiler, kurumlar ya da kuruluşlar çalışanların primlerini ödemek zorundadır. Ödemeler bağkura yapılır. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasıyla birlikte, 1479. Kanun ve 506. Sayılı kanunun 24 maddesinde belirtilen sosyal güvenlik kurumları dahilinde bağkur, 4b adı ile anılmaktadır. Bağkura bağlı olanlar kendi primlerini kendileri yatırmak mecburiyetindedirler. Şirket ortakları ve vergi ödeyener bağkura bağlıdır. Bağkur görevleri, tamamıyla iştirakçıların primleriyle emekliliğini sağlamak için sağlık güvencesi hizmeti almaktır.