1200 yıldır kayıp olan Mısır Kenti, Heracleion

Antik Mısır kenti ,Herodot tarafından tarihi yazıtlarda “gözleri kamaştıran servete sahip, efsaneler kenti” şeklinde bahsedilen, Helen tarafından ziyaret edilen ancak sular altında kalarak tarihe gömülen Heracleion’un .
Yazıtlarda, Heracleion’un Yunanistan’dan Mısıra gelen gemiler için liman görevi gördüğünden bahsedilir. Grekler tarafından Thonis olarak da adlandırılan Heracleion 1200 yıl önce yeryüzünden silinmişti. Bugünki Mısır’ın batı bölgesinde yapılan araştırmalar sonucu kalıntılara rastlandı.

Yapılan kazılar sonucunda şunlara ulaşılmış.

Altın sikkeler ve bronz ve taştan yapılmış terazi ağırlıkları
16 feet’lik dev bir heykel ve küçük tanrıları tasvir eden yüzlerce diğer heykeller
Antik Yunan ve …