Bayrak Firmaları

Öncelikle kısaca bayrak kelimesinden bahsetmek istiyorum. Bayrak bir milletin simgesi olabileceği gibi bir firmaya , kuruluşa , şirkete de ait olabilir. Bayrak kelimesi öz Türkçe bir kelime olup sözlükte ile “bir ülkeyi ya da kurumu temsil eden renkli kumaş” anlamını taşıyor. Kelime kökenine inildiğinde ise aslının “batrak” olduğunu görülüyor. Eski Türklerde toprağa saplanan ve üzerinde beyliklerin sembollerini taşıyan resimler , renkli iplerle süslenen mızraklar kullanılırdı. Bu mızrakların uç kısımlarında ise yine beyliği simgeleyen başlıklar takılırdı.

Toprağa saplanan mızrak anlamına gelen bayrak, …