E-devlet ve E-toplum

Günümüz hayatında internet her alanda yayılmış ve neredeyse hayati önem arzedecek şekilde gerekli hale gelmiştir. Sadece bireysel kullanımlarda değil iş ve ticaret hayatında da süreçleri kolaylaştırma adına büyük yararlar sağlamaktadır. Bu kolaylığın gelmesinin yanı sıra devletin yeni dönemlerde kurumlar arası ve kurum içi görüşmeleri dahi internet üzerinden çevrimiçi şekilde gerçekleştirmeye başlaması da hem zamandan hem de dökümandan tasarrufu sağlamıştır. İşte bu devlet ve kurumların elektronik ortamda işlemlerini gerçekleştirmesi