Tag Archives: Gılgameş ve Türkler Yazı Dizisi – 1

Gılgameş ve Türkler Yazı Dizisi – 1

“Arkeoloji bakımından, dil bakımından, efsaneler bakımından, yer adları bakımından yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Anadolu binlerce yıldır Türk vatanı…” böyle diyor Muazzez İlmiye Çığ. Bu durumu Avrupalı Devletlerce ve bu topraklarda yaşayan bazı çevrelerce kabullenilmemektetir.  Dünya medeniyetinin kurucusu olarak yazıyı bulmaları itibariyle Sümerler gösterilmekte ve yapılan araştırmalar