Gılgameş ve Türkler Yazı Dizisi – 1

“Arkeoloji bakımından, dil bakımından, efsaneler bakımından, yer adları bakımından yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Anadolu binlerce yıldır Türk vatanı…” böyle diyor Muazzez İlmiye Çığ. Bu durumu Avrupalı Devletlerce ve bu topraklarda yaşayan bazı çevrelerce kabullenilmemektetir.  Dünya medeniyetinin kurucusu olarak yazıyı bulmaları itibariyle Sümerler gösterilmekte ve yapılan araştırmalar sonucu Sümerlerin Türk Boylarından biri olduğu ortaya çıkmaktadır.

Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Osman Nedim Tuna, Prof.Dr. Atakişi Celiloğlu Kasım gibi değerli Türk araştırmacılarımız bu konuyla ilgili eserlerinde Sümerlerin Türklüğünü ortaya koymuşlardır. Bu durum sadece Türk …