İş güvenliği uzmanlığı eğitimi ankara

İş güvenliği uzmanlığı eğitimi ankara
İş güvenliği işyerlerinin vaz geçilmez bir unsurudur. İşçinin ve o kurumda çalışanların hayatını tehlikeye atacak her unsur işveren tarafından yok edilmelidir. Bir fabrikada üretilen malzemeden daha çok çalışanların güvenliği ön plana çıkmalıdır.