Karikatür

En etkili eleştiri aracı, düşündürücü, güldüren zamanın içindeki donuk resimler.Evrensel bir kültür. Kimi zaman ayna vazifesi görürler, kimi zaman işaret tabelası. Önceki yazılarımda bahsettiğim kısa filmler gibi bunlarda konu bakımından sınırsız içeriğe sahiplerdir. Geçmişinin neye dayandığı ve ne zaman olduğu hakkında hiç bir bilgiye sahip değilim. Ancak genel olarak bakıldığında yazarlar değişse de belli kalıpların aynı kaldığını görebilirsiniz.

Mesela eski karikatüristlerden Cemal Nadir’in “Amcabey” tiplemesini şu zamanki Cihan Ceylanın “Sami” tiplemesine benzetirim. Farklı zamanlar biri günümüz karikatüristi birisi T.C. kuruluş dönemi …