Türkiye’de kendini aydınlanmış zanneden güruh

Türkiye’de öyle bir sınıf var ki kendilerini hiç bir kategoriye koymayan, insanların yüzde 99’unun yaptığına kendi seçeneklerini tercih eden ve bunu yaparken kalan kısmı yerin dibine sokup cahil yaftasını yapıştırmaktan zerre kadar utanç duymayan üyelere sahipler. Bok yesinler.

İnsan bir başkasının yaptığı hareketi yargılarken en azından içinden şüphe geçirir, ulan acaba diyebilmeli ki empati yapabilip farklı düşünen insanların ne hissettiklerini anlasın. Sanatçıya ve topluma “kazandırdıklarına” her zaman saygımız sonsuz, bu saygıyı gösterirken de hiç bir parametreye bağlı değiliz. Dini, dili, ırkı ne …