Bilgitekno.com Teknoloji Haber Portalı

Teknoloji aleminde neredeyse herkesin ilgisini çekebilecek haberler ve yenilikler mevcut. Belki de kısa süre içerisinde muazzam büyüme ivmesi kazanmasının bir ayağını herkesin ilgi alanına hitap edecek içerikleri barındırıyor olması yatıyordur.

Hızlı ivmeyle büyümesinin getirdiği avantajların yanında dezavantajlar da var diyebiliriz. Aslında tam olarak dezavantaj sayılmasalar da bu hızın takip edilemez boyuta ulaşması, dolayısıyla bugün yeni olanın hemen yarın eski vaziyete düşecek olabilmesi büyümenin ne hadde olduğunu gösterir gibi. Teknoloji haberlerini takip eden hemen hemen herkes benimle aynı görüştedir. İşin iyi yönü …