ISO 27001 Sertifikası ile Bilgi Güvenliği

ISO 27001 Sertifikası ile Bilgi Güvenliği
Bulunduğumuz çağ uzmanlarca Bilgi Çağı olarak nitelendirilmektedir. Gelişen ve büyüyen Dünya’da bilgi, kolay ulaşılabilen bir varlık halini almıştır. Bilgi ister yazılı ister sözlü olsun, ister elektronik ortamda bulunsun, ister videolarda gösterilmiş olsun bilgiye ve bilginin kaynağına ulaşmak kolaylaşmıştır. Bilgiye bu kadar kolay ulaşılabiliyor olmak, kurumların ürettikleri bilgileri koruması ve yönetmesi ihtiyacını doğurmuştur.