Tagged: sealcert

ISO 27001 Sertifikası ile Bilgi Güvenliği 0

ISO 27001 Sertifikası ile Bilgi Güvenliği

ISO 27001 Sertifikası ile Bilgi Güvenliği Bulunduğumuz çağ uzmanlarca Bilgi Çağı olarak nitelendirilmektedir. Gelişen ve büyüyen Dünya’da bilgi, kolay ulaşılabilen bir varlık halini almıştır. Bilgi ister yazılı ister sözlü olsun, ister elektronik ortamda bulunsun,...