Kemik iletimi ile etkileyici reklam kampanyası

Duymanın fizyolojisi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Duyma olarak nitelendirdiğimiz dış ortamdaki sesleri alarak analiz edip anlamlandırma olayı 2 şekilde gerçekleşiyor. Birincisi sinir tipi iletim, ikincisi kemik iletimi.

Sinir tipi iletim dediğimiz olay iç kulaktaki sinirler vasıtasıyla beynin ilgili bölgesine yönlendirilen sinyallerin duyulmasıyla alakalı bir durum. Kemik iletimi dediğimiz olay ise sese ait olan mekanik titreşimlerin kafadaki kemik yapılar vasıtasıyla iletilmesi ve anlamlandırılması esasına dayanıyor.